Δεν είναι πλέον δυνατή η κράτηση για αυτό το μάθημα.

Διατίθεται στο Διαδίκτυο

Transform your life in 90 days

Re-invent and transform your life in 90 days.

  • Άρχισε Apr 4
  • 222 euros
  • Online

Περιγραφή υπηρεσίας

> Take ownership of your life, your results and your contribution. - You are always co-creating, so you might as well do it for your highest good and the highest good of All! > Create change in your life. - What you want to see in the world, begins with you! The question now is, what is truly your willingness to learn and your willingness to accept change. > Learn how to activate your self-healing abilities > Un-stuck and re-build confidence in self > Re-gain faith and trust in your divinity and the divine support > Break thru barriers keeping you stuck > Learn how to clear and eliminate past traumas and blocks / transmute energy on self and others, onto live a happier, healthier, successful life -However that looks to you! > Find your direction in life > Rebuild belief in goals & their achievement (start with achieving small goals and end achieving large ones) > Learn lifetime worth of tools and exercises > Build a strong foundation for growth > Learn how to become more resourceful (a trait of all highly successful people) > Activate and strengthen your intuition > Learn how to create in harmony and in tune with the elements and the universal laws > Become an active participant and co-creator of the New Earth > Learn how to best assist in this transition from the Old to the New


Προσεχείς συνεδρίες


Στοιχεία επικοινωνίας

stephania.christodoulou@gmail.com

, CYP